W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Instytucie: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania.

Instytut Papieża Jana Pawła II jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, utworzoną na mocy umowy zawartej w dniu 13 marca 2006 roku pomiędzy Jego Eminencją Józefem Kardynałem Glempem Ordynariuszem Archidiecezji Warszawskiej a Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie.

Utworzenie Instytutu miało na celu uczczenie osoby i upamiętnienie dzieła Jana Pawła II oraz ochronę dziedzictwa narodowego, jakie stanowi jego duchowa spuścizna.

Instytut Papieża Jana Pawła II jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00