Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

Opisuje organizację sektora finansów publicznych. Obecnie nastąpiła reorganizacja finansów publicznych, m.in. likwidacja zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Nowością jest też wprowadzenie instytucji budżetu zadaniowego. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o finansach publicznych.

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U. z 2012 r., poz 406 z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.