Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Ogłoszenie nr [WPISZ NUMER]
{WPISZ NAZWĘ PODMIOTU]

[NAZWA MIEJSCOWOŚCI], [ULICA] [NR]

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. eksploatacji w Dziale Eksploatacji (1 etat)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne z zakresu zarządzania i marketingu/finansów publicznych/administracji publicznej;
 • co najmniej 2-letni staż pracy;
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych i innych aktów prawnych wymaganych do poprawnego przygotowania umów, opiniowania SIWZ i udzielania odpowiedzi na pytania przetargowe;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu Kodeksu cywilnego, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o własności lokali;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w tym biegła Excel.

Wymagania pożądane:

 • licencja zarządcy nieruchomości;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność realizacji zadań w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność;
 • umiejętność poprawnego interpretowania i stosowania przepisów prawa.

Do osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

 • opracowywanie projektów umów dotyczących usług eksploatacyjnych i najmu;
 • przygotowywanie, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania procedury przetargowej;
 • sporządzanie kalkulacji (wycena usług);
 • opiniowanie SIWZ;
 • analiza wyników przetargów, diagnoza przyczyn niepowodzeń i proponowanie działań zwiększających efektywność;
 • współpraca z Działem Organizacji Przetargów;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami usług;
 • rozpatrywanie pism i wniosków mieszkańców dotyczących usług eksploatacyjnych, prawa do lokalu i zapisów umowy najmu.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w godz. od 700 do 1500  Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych {WPISZ NAZWĘ PODMIOTU] w [NAZWA MIEJSCOWOSCI] przy ul. Grażyńskiego 5 (pok. 8) lub w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 14.11.2011 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

Więcej o: Wyniki naboru