3 marca 2020 r. zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na stanowisko Specjalista ds. Promocji (umowa na zastępstwo) w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Karta informacyjna dokumentu

Dotyczy ogłoszenia z dnia 04 luty 2020r.
o naborze na stanowisko Specjalista ds. Promocji (umowa na zastępstwo)

Wynik postępowania

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisku nie został wybrany żaden kandydat, konkurs nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie

W toku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przystępujący do konkursu, nie spełnili wymogów zawartych w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 marzec 2020 13:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 marzec 2020 13:54 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 marzec 2020 13:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 marzec 2020 14:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 marzec 2020 14:32 Administrator