Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
znak, nr 1/2014
przedmiot zamówienia Dostawa i druk książek
tryb postępowania zapytanie o cenę
podmiot zamawiający Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
wartość zamówienia  
liczba otrzymanych ofert  
liczba wykonawców wyłonionych w postępowaniu  1
data udzielenia zamówienia  
nazwa i adres wykonawcy  
uzasadnienie wyboru wykonawcy  
Pelny tekst ogłoszenia: Prosimy pobrać poniżej załącznik
Tytuł Dodany przez
Ogłoszenie 14.02.2014 (plik PDF) Administrator

Brak informacji o zmianach.