W Instytucie Papieża Jana Pawła II prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr faktur - prowadzi Dział Księgowości
  • rejestr zarządzeń Dyrektora Instytutu - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr skarg i wniosków - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr zatrudnionych pracowników - prowadzi Dział Kadr
  • rejestr spraw sądowych - prowadzi Dział ...
  • rejestr opinii prawnych - prowadzi Dział ...
  • rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych - prowadzi Dział Księgowości
  • rejestr umów i zleceń zawartych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - prowadzi Dział Księgowości
  • archiwum akt - prowadzi ...

Rejestry oraz dokumenty dotyczące działalności Instytutu są archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną.

Wszelkie udostępnianie dokumentacji wymaga wniosku w formie pisemnej.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.