Plany na rok 2016:

  1. Współpraca promocyjna przy organizacji wystawy stoiska Instytutu Papieża Jana Pawła II podczas Dni Wilanowa – plakat promujący, koordynacja wyposażenia stoiska.
  2. Organizacja wydarzenia – Dni Papieskie w październiku.

Dodatkowo dział promocji prowadzi bieżącą działalność promocyjną Instytutu, a także wspiera poszczególne działy Instytutu Papieża Jana Pawła II w realizowanych przez nie projektach w postaci: plakatów, folderów informacyjnych, ulotek, informacji na stronie internetowej ipjp2.pl.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.