Plan na najbliższe półrocze

» zakup znaczków pocztowych z wizerunkiem św. Jana Pawła II;

» realizacja nowego filmu, związanego z postacią ks. Jana Twardowskiego we współpracy

z Działem Wydawniczym;

» wystawa filatelistyczna;

» stworzenie wystawy fotograficznej we współpracy z Działem Oświatowym;

» wprowadzenie nowych zasad w funkcjonowaniu Archiwum zakładowego.

Plan na najbliższy rok

» zakup nowych medali i monet, wybitych w celu uczczenia osoby św. Jana Pawła II;

» sporządzanie dokumentacji fotograficznej, filmowej i audialnej

wydarzeń naukowych, edukacyjnych i kulturalnych organizowanych

lub współorganizowanych przez Instytut;

» digitalizacja różnego rodzaju materiałów prasowych, dotyczących Jana Pawła II, działalności Instytutu oraz ważnych tekstów, związanych z życiem Kościoła

w naszym kraju;

» archiwizacja fotografii, filmów i nagrań, dokumentujących działalność IPJPII;

» zabezpieczenie dokumentacji cyfrowej Archiwum.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.