Plany na I półrocze 2016 roku

Najważniejszymi zadaniami statutowymi Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II są: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona zbiorów. Druki zwarte pochodzące z zakupów i z darów wprowadzane będą do katalogu Biblioteki, a informacje o wybranych nowościach zamieszczone zostaną w aktualnościach na stronie internetowej Instytutu.

Przez cały rok gromadzone będą także druki ciągłe pochodzące z prenumeraty. Na ten rok zaprenumerowaliśmy 37 tytułów wydawnictw ciągłych. Tygodniki oraz dzienniki będą digitalizowane i przetwarzane przy współpracy z Działem Archiwalnym.

W pierwszych miesiącach roku planowane są prace dotyczące przeprowadzenia skontrum. Związane z tym będzie powołanie komisji i zamknięcie Biblioteki na czas działań związanych z kontrolą zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka Instytutu planuje wziąć udział w XXII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w tym roku w dniach od 7 do 10 kwietnia, a także w VII Warszawskich Targach Książki w dniach od 19 do 22 maja 2016 r.

Już po raz trzeci włączymy się w akcję „Zaczytani”, która ma na celu zbiórkę książek dla najmłodszych pacjentów szpitali.

W planach Biblioteki jednym z najważniejszych działań okolicznościowych będzie wystawa i promocja książek autorstwa patrona roku 2016 – Henryka Sienkiewicza, a także wydarzenie poświęcone sylwetce noblisty połączone z czytaniem jego prozy. Biblioteka udostępni również ekspozycję książek „Najciekawsze woluminy pozyskane na przestrzeni dziesięciu lat gromadzenia zbiorów”.

Plany na rok 2016

Wspieranie czytelnictwa to od paru lat zadanie, w którym Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II stara się uczestniczyć organizując zbiórki i akcje wymiany książek. W tym roku w takie wydarzenia będziemy się również angażować udostępniając przestrzeń w siedzibie Instytutu oraz pozyskując darczyńców spośród osób prywatnych i instytucji.

Tak jak w latach poprzednich, przeprowadzimy akcję „Uwolnij książkę”. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa poprzez bezpłatną wymianę książek między czytelnikami.

Już po raz czwarty Biblioteka pozyska książki od pracowników Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz od darczyńców prywatnych dla Polaków mieszkających na Kresach. Zebrane woluminy zostaną przekazane za pośrednictwem uczestników XVI Rajdu Katyńskiego.

Biblioteka Instytutu planuje wziąć udział w XIX Targach Wydawców Katolickich w Lublinie, które odbędą się w listopadzie 2016 roku.

Inne statutowe zadania, które będą realizowane w tym roku, to:

- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona zbiorów,

- wysyłka egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw własnych do uprawnionych bibliotek,

- prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z instytucjami kultury oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.