Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: Uchwała Nr 26/06
Nazwa: Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury
pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II
z dnia: 13 marca 2006 r.
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załącznik
Organ stanowiący: Sejmik Województwa Mazowieckiego
Przechowuje: Sekretariat IPJP2
ustanowiony dnia: 13 marca 2006 r.
obowiązuje od: 13 marca 2006 r.
zmieniony dnia: nie dotyczy
Tytuł Dodany przez
Instytut-Uchwała (plik PDF) Administrator

Brak informacji o zmianach.