Organizacja wewnętrzna Instytutu Papieża Jana Pawła II wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

W Instytucie działają następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami:

 1. Dyrektor - DR1:
  • Rada Programowa - RDP
  • Radca Prawny - RPR
 2. I Zastępca Dyrektora - DR2
 3. Dział Księgowości - KSI
 4. Dział Kadr (Specjalista ds. Kadr) - KAD

 5. Biblioteka - BIB
 6. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Filmowej - DAF
 7. Dział Gospodarczo-Techniczno-Budowlany - GTB
 8. Dział Muzealny i Wystaw - MIW
 9. Dział Naukowo-Badawczy
 10. Dział Oświatowy - OSW
 11. Dział Promocji - PRM
 12. Dział Współpracy z zagranicą - ZAG
 13. Dział Wydawniczy - WYD
 14. Sekretariat - SKR

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 25, czerwiec 2016 21:43 Administrator