Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępnem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Papieża Jana Pawła II nie udostępniamy danych niejawnych i z ograniczonym dostępem.

Udostępnienie tych danych może nastąpić na wniosek.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.