OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi drukowania i dostawę książek, folderów oraz ulotek w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w związku z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości realizowanym w trybie art. 4 d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)   w zw. z art. 37 a – 37 d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę z zakresu działalności kulturalnej, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30000 euro i poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w zw. z art. 37a – 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862).

  1. Zamawiający:

Instytut Papieża Jana Pawła II

ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

02-972 Warszawa

zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury nr RIK/30/06

Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania i dostawy książek, folderów oraz ulotek w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w związku z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

3.      CPV: 79810000-5
4.      Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Drukarnia Wydawnictwa Arka
ul. Błogocka 28
43-400 Cieszyn
5.      Data udzielenia zamówienia: 16.02.2018 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 16, luty 2018 15:35 Administrator